Swe

BRAVADO演習 1969/██/██:

Låt mig förtälja, om den mäktigaste här någonsin skådad,
en här fruktad av såväl jätte som av gud, en här av män hårda som stål,
en här vars hjärtan ej känner fruktan, en här av män gjutna i blod,
över haven seglade de, bortom haven segrade de, med eld och död härjade de,
med yxa, svärd och spjut och sköld, männen som segrar i eld,
Stiftelsens män, stöpta i stål och blod och död.

どうか語らせて欲しい、これまでに見た中で最も強大なる軍隊
巨人と神に恐れられし軍隊、鉄の如く堅い男たちの軍隊
恐れ知らぬ心を持つ軍隊、血によって鋳造られし男たちの軍隊
航海によって海を渡り、海を越えて征服し、火と死を以って破壊し、斧と剣と槍と盾を以って砲火の中勝利せし男たち
財団の男たち、鉄と血と死によって象られし益荒男どもよ


特に指定がない限り、このサイトのすべてのコンテンツはクリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承3.0ライセンス の元で利用可能です。